The Global Battery Value Chain

En ny studie som ger en översikt över den globala batterivärdekedjans dynamik.

Infra 4.0 går in i fas 3

I projektets sista fas börjar arbetet med sammanställning, analys och spridning av de insikter som finns i branschen…

Stiftelsen Blue Institute är ett forskningsinstitut som främjar hållbar tillväxt och svensk industriell konkurrenskraft.

Våra senaste insights

The Global battery value chain

A study commissioned to provide an overview of the global battery value chain dynamics.

Download

Teknik är silver, standard är guld

Om standarders värdeskapande roll i industrihistorien och vad som händer nu när industrin digitaliseras.

Svenska     English

Små och medelstora företags digitalisering

En analys med syftet att öka kunskapen om vad som har betydelse för små och medelstora företags digitala omställning.

Ladda ner

Swedish Indtech 2021

En kartläggning av tekniken, marknaden och Sveriges position inom leverantörsindustrin för industriell digitalisering.

Svenska      English

Digitaliseringens möjligheter inom vatten- och avfallshantering

En övergripande analys av utmaningarna och möjligheterna – state of the art – inom vatten- och avloppsindustrin. Analysen är en del av en rapportserie av branschstudier.

Ladda ner

Digitaliseringens konsekvenser på stål- och metallindustrin

En övergripande analys av utmaningarna och möjligheterna – state of the art – inom stål- och metallindustrin. Analysen är en del av en rapportserie av branschstudier.

Ladda ner

Digitaliseringens konsekvenser på gruv- och mineralindustrin

En övergripande analys av utmaningarna och möjligheterna – state of the art – inom gruv- och mineralindustrin. Analysen är en del av en rapportserie av branschstudier.

Ladda ner

Digital [AI] Journey

En startpunkt för en branschgemensam transformationsresa där målet är att öppna upp för ett svenskt industriprojekt som möjliggör digitalt värdeskapande.

Ladda ner