om oss

Stiftelsen Blue Institute är ett forskningsinstitut som främjar hållbar tillväxt och svensk industriell konkurrenskraft.

Blue Institute verkar för en ökad förståelse av vikten av samhällsekonomisk tillväxt, och vad som driver den. Vi är inriktade på industriella värdesystem, med särskild inriktning på digitalisering och hållbara värdekedjor. Verksamheten syftar till att skapa underlag för att kunna fatta bättre beslut. Vi initierar och genomför olika typer av forskning, analyser, utredningar, utvärderingar och scenarioarbeten, ofta i syfte att mobilisera system. Vi tillämpar verktyg, metoder och processer för att skapa insikt och beredskap för framtiden, och för att driva förändring.

Blue Institute
Vasagatan 16
111 20 Stockholm
802426-4072
08-122 136 00

Benjamin Ståhl

CEO

 

 

Göran Liljegren

Executive Chairman, Senior Advisor

 

Örjan Larsson

Senior Advisor

 

Peter Eriksson

Senior Advisor

 

Emma Andersson

Communications Coordinator

 

Urban Nilsson

Senior Advisor

mailto:goran.liljegren@blueinstitute.se 

Ulf Olofsson

Senior Advisor

 

Marie-Louise Eriksson

Senior Advisor Policy Development

 

styrelse

Per Ericson

 

 

Göran Liljegren

Executive Chairman, Senior Advisor

 

Kerstin Konradsson

 

Jacob Way