Infra 4.0 - framtidens gröna, innovativa och konkurrenskraftiga transportinfrastruktur

Infra 4.0 är en vision om en grön, innovativ och konkurrenskraftig anläggningsbransch. Våra slutsatser om hur branschen gemensamt kan genomföra en omställning finns nu tillgängliga att i en färdplan som kan laddas ner här.

Twin Transition

Vad innebär konceptet twin transition? I en ny artikel beskriver Örjan Larsson bakgrunden till begreppet samt problematiserar och föreslår vilken betydelse det kan ha för industrin.

Läkemedelsindustri 2.0

En ny studie om läkemedelsindustrins utveckling, Sveriges betydelse och digitalisering som förändringskraft.

Stiftelsen Blue Institute är ett forskningsinstitut som främjar hållbar tillväxt och svensk industriell konkurrenskraft.

Våra senaste insights

Infra 4.0

Infra 4.0

Infra 4.0 är en vision om en grön, innovativ och konkurrenskraftig anläggningsbransch. Hur kan vi gemensamt genomföra den omställningen?

Läs mer
Twin Transition

Twin Transition

Syftet med denna artikel är att ge en bakgrundsbeskrivning men också att problematisera och föreslå vad twin transition kan betyda för industrin och därmed också hur konceptet kan…

Läs mer
Läkemedelsindustri 2.0

Läkemedelsindustri 2.0

Syftet med denna rapport är att beskriva läkemedelsindustrin ur perspektiv speciellt angelägna för att förstå branschens digitala utveckling. Från tidigare erfarenheter och liknade…

Läs mer
The Global Battery Value Chain

The Global Battery Value Chain

Litiumjonbatteriet (LIB) har i många aspekter revolutionerat ekonomin. Allt effektivare batterier har drivit mobilitetsrevolutionen, eftersom enheter inte behöver kopplas till eluttag. Det är en…

Läs mer
Teknik är silver, Standard är guld

Teknik är silver, Standard är guld

Struktur, konformitet och regler? Tanken på standardisering bär nog för de flesta till ordning, reda och ingenjörer i uthålligt arbete så att tekniken fungerar. Och visst är det sant att utan dessa insatser skulle…

Läs mer