Twin Transition

Vad innebär konceptet twin transition? I en ny artikel beskriver Örjan Larsson bakgrunden till begreppet samt problematiserar och föreslår vilken betydelse det kan ha för industrin.

Läkemedelsindustri 2.0

En ny studie om läkemedelsindustrins utveckling, Sveriges betydelse och digitalisering som förändringskraft.

Impact Innovation

Blue Institute deltar i mobiliseringen inför Impact Innovation.

Stiftelsen Blue Institute är ett forskningsinstitut som främjar hållbar tillväxt och svensk industriell konkurrenskraft.

Våra senaste insights

Twin Transition

En artikel och medhörande appendix som ger en bakgrundsbeskrivning men också problematiserar och föreslår vad twin transition kan betyda för industrin.

Artikel             Appendix

Läkemedelsindustri 2.0

En studie om läkemedelsindustrins utveckling, Sveriges betydelse och digitalisering som förändringskraft.

Ladda ner

The Global battery value chain

A study commissioned to provide an overview of the global battery value chain dynamics.

Download

Teknik är silver, standard är guld

Om standarders värdeskapande roll i industrihistorien och vad som händer nu när industrin digitaliseras.

Svenska          English

Små och medelstora företags digitalisering

En analys med syftet att öka kunskapen om vad som har betydelse för små och medelstora företags digitala omställning.

Ladda ner

Swedish Indtech 2021

En kartläggning av tekniken, marknaden och Sveriges position inom leverantörsindustrin för industriell digitalisering.

Svenska      English

Digitaliseringens möjligheter inom vatten- och avloppshantering

En övergripande analys av utmaningarna och möjligheterna – state of the art – inom vatten- och avloppsindustrin. Analysen är en del av en rapportserie av branschstudier.

Ladda ner

Digitaliseringens konsekvenser på stål- och metallindustrin

En övergripande analys av utmaningarna och möjligheterna – state of the art – inom stål- och metallindustrin. Analysen är en del av en rapportserie av branschstudier.

Ladda ner