professor Charlotta Johnsson berättar mer om ”Teknik är silver, standard är guld”

Charlotta Johnsson, Professor vid Institutet för reglerteknik vid Lunds universitet, berättar mer om den nya skriften Teknik är silver, standard är guld som hon varit med och tagit fram.

Teknik är silver, standard är guld är en skrift som handlar om standarders värdeskapande roll i industrihistorien och vad som händer nu när industrin digitaliseras. Rapporten är en del i initiativet 4s, som förenar svensk utveckling för industrins digitalisering med det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och IEC för Smart Manufacturing. Den finansieras av regeringen genom Vinnova och har flera huvudparter: PiiA (Processindustriell IT och Automation), Produktion2030, Lunds universitet, Blue Institute och ISO/SIS och IEC/SEK.

{

Standarder kommer att bli oerhört viktiga för utvecklingen och digitaliseringen. I centrum står ”interoperabilitet”. Det är helt avgörande att de olika systemen ska kunna ”prata” och utbyta information med varandra.

Charlotta Johnsson, Professor vid Institutionen för reglerteknik vid Lunds universitet