Future smart industry

{

Diffusions of Innovations är en idé som förklarar hur nya företeelser och ny teknik sprider sig genom samhällen och kulturer. Sociologen Everett Rogers gjorde tankarna populära redan 1962. Då publicerades den första upplagan av boken med samma namn. Men idéerna…