Hetast på marknaden

{

Solenergi innefattar flertalet teknikområden som sammantaget utgör en stor och snabbt växande marknad. Redan idag är solenergi en konkurrenskraftig lösning i vissa områden och inom vissa applikationer. Riktade stödsystem har ytterligare ökat konkurrenskraften och gör investeringar i…