Infra 4.0 – framtidens gröna, innovativa och konkurrenskraftiga transportinfrastruktur

{

För att åstadkomma förändring räcker det inte med att
lägga fram målsättningar eller en färdplan. Det krävs ett
systematiskt arbete för att etablera en ny kultur och nya….