Smart ledning

{

Den här rapporten beskriver utvecklingen av Smarta Elnät, eller Smart Grids. Den är indelad i två delar som följer efter den här sammanfattningen. Den första delen belyser grunderna i vad som kallas ”smart” elnätsteknik, vilka de bakomliggande drivkrafterna är och hur förutsättningarna för…