Stål- och metallindustrin: digitaliseringens konsekvenser på råvaru- och processindustrin

{

Till skillnad från många andra högindustrialiserade länder så är den del av svensk sekundär sektor som arbetar med direkt förädling av råvaror, livskraftig och i många avseenden världsledande. Effektiv anpassning till ständigt förändrade…