ai & digitala plattformar

Blue lanserar en ny studie om AI och dess roll i utvecklingen av industrins digitalisering. Syftet med denna studie är tvåfaldigt: att ge industrin en bedömning av AI-utvecklingens relevans som för ändringskraft, samt att skapa ett internt underlag för PiiAs framtida utvecklingssatsningar där AI kan beskrivas som nästa fas av industrins digitalisering. De båda syftena är förstås förenliga med rapportens ambition: att nå målgruppen industriledare som ett kunskapsunderlag för vidare aktiviteter i respektive företag.

Den tekniska industriutvecklingen är full av ambitioner som till sist endast blev ”en fluga” och till kostsamma återvändsgränder. Vi har under arbetet med studien därför lagt möda på att bedöma AI-utvecklingen genom att betrakta olika förändringsvektorers magnitud och riktning.

Dels försöker vi förstå kraften i efterfrågan på AI genom att bedöma de ekonomiska effekterna på makronivå. Det handlar om produktivitet och kvalitativa värden i olika led av värdesystemen. Dels försöker vi bedöma teknikutbudet genom att analysera satsningar som pågår globalt och genom den akademiska forskningens inriktning. Vi har också lagt väsentlig möda på att förstå de stora kommersiella, tillämpade, krafterna som nu är avgörande för utvecklingen i kort och medellångt perspektiv.

{

Projektet har skett i samverkan mellan PiiA och Blue Institute med värdefulla inspel från Blue Institutes nätverk av koncernchefer och industriledare på alla nivåer.

Vi har också strävat efter att sätta AI-utvecklingen i perspektivet av den systemiska utveckling som pågår och kännetecknas av att företagens IT-resurser plattformiseras, det vill säga att automations- och IT-stöd flyttas till molnet vilket skapar en ny konkurrensdynamik.

Vi har till sist försökt omsätta den stora bilden till effekter på fabriksgolven och återkommer till välkända begrepp som VU eller verksamhetsutveckling som med hjälp av AI som råstark teknik faktiskt i vissa fall kan göra det tidigare omöjliga möjligt.

Rapporten har disponerats i två huvudavsnitt: Marknaden där vi bedömer utvecklingen och konsekvenser på fabriksgolven. Tekniken som ger en fördjupning i strukturerna för industriell IT och i maskininlärningstekniken. Rapporten avslut as med några praktiska exempel från industrin.

Projektet har skett i samverkan mellan PiiA och Blue Institute med värdefulla inspel från Blue Institutes nätverk av koncernchefer och industriledare på alla nivåer. Ett stort tack framförs härmed till alla som bidragit till tillkomsten av denna studie!