Mobilisering inför Impact Innnovation

Energimyndigheten, Formas och Vinnova har lanserat nästa generations strategiska innovationsprogram – Impact Innovation. Det är en långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Stiftelsen Blue Institute är engagerad i två av förberedelseprojekten: Industrins hållbara digitala värdesystem samt En Cirkulär Batterivärdekedja för ett Hållbart Elektrifierat Samhälle. Vi bistår satsningarna med industriell behovsanalys, missionsformulering och mobilisering av aktörer.