Rundabordssamtal: bättre koll och insiktsfulla underhållsåtgärder på anläggningen

Hur skapar vi förutsättningar för bättre koll och insiktsfulla underhållsåtgärder på anläggningen?

Förmiddagens samtal inleddes av värd Johan Oscarsson, Strukton Rail Sverige, som belyste den potential och de verkliga utmaningar som kommer med att införa nya arbetsmetoder med utgångspunkt i Strukton och ProRails arbete med nya lösningar för förebyggande underhåll i bland annat Nederländerna.

I eftermiddagens efterföljande samtal lyftes potential, lärdomar och utmaningar i frågan. Särskilt fokuserade vi på de utmaningarna som finns med kontrakt och kravställningar som utformas för att få bättre koll på anläggningen och effektivisera det förebyggande underhållet. Frågeställningar som tog var exempelvis: Vilka investeringar krävs för att uppnå potentialen? Vilka belöningsordningar krävs för att kompensera för uppenbararisker? Vad krävs för att säkra en långsiktigt sund och konkurrenskraftig leverantörsmarknad?

Infra 4.0 är ett samverkansprojekt som genomförs och finansieras av Trafikverket, Byggföretagen, Skanska, NCC, Volvo Construction Equipment, InfraSweden2030 samt Stiftelsen Blue Institute. Projektet har ytterligare finansiering från de strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment samt InfraSweden 2030 och från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).