Hur kan realtidsdata hjälpa oss att förstå framtiden bättre?

Hur kan alternativa datakällor och analysmetoder hjälpa oss förstå framtiden bättre? På seminariet den 17 september som Tillväxtbarometern anordnade tillsammans Nordic Morning Group tog en imponerande line-up av paneldeltagare sig an ämnet.

Ämnet är av stor vikt speciellt ett år som detta då vi kunde se förstahands hur företagsplaner och strategier ödelades på bara några månader på grund av en oväntad och uppskakande utveckling. I vår globaliserade ekonomi och i vårt uppkopplade samhälle där informationsflödet är konstant, vilken information ska man då basera den strategiska planeringen på?

För ett Covid19-år är traditionella modeller och insamlingsmetoder för att samla in marknadsinformation för långsamma och riskerar att missa relevanta faktorer. Alternativa datakällor med hög frekvens, som finns tillgängliga i realtid och som även kan vara kompletterade med framåtriktad prediktiv analys tack vare AI är inte en ny företeelse men de senaste månaderna har intresset för det ökat markant.

Seminariet samlade utvecklare av metoder och användare för att diskutera hur långt utvecklingen kommit inom området. Paneldeltagarna bestod av Mats Kinnwall (chefsekonom Teknikföretagen), Peter Majanen (CEO Quattroporte AB), Ylva Hedén-Westerdahl (prognoschef Konjunkturinstitutet), Rodrigo Graviz (CEO My Telescope AB), Alexander Norén (Analyschef Skanska Sverige AB). Med Blue Institutes Benjamin Ståhl som moderator och Anne Årneby från Nordic Morning Group som värd.

{

Jag jobbade tidigare i bankvärlden, i finansvärlden, som finansanalytiker och konjunkturanalytiker så jag har gjort prognoser på det viset i 25 år men egentligen har jag gjort prognoser i nästan 60 år därför att när jag var barn ville jag bli meteorolog. Och väderfenomenen har väldigt mycket gemensamt med ekonomiska fenomen inte minst på så vis att det är ganska mycket så kallad random walk över väder och det är det också på en hel del av de ekonomiska variablerna. Vad betyder det? Det betyder att bästa prognosen för morgondagens väder är dagens väder. Samma resonemang gäller faktiskt också inom många ekonomiska variabler.

Mats Kinnwall, chefsekonom Teknikföretagen