webinar 17 september: marknadsindex i realtid

De senaste månaderna har det blivit smärtsamt tydligt hur en oväntad och dramatisk utveckling kullkastar planer och strategier för företag över hela världen. Frågan alla ställer sig är vilken information man ska basera sin strategiska planering på, när allt snurrar så mycket snabbare i en globaliserad ekonomi i ett uppkopplat samhälle?

Traditionella modeller och insamlingsmetoder för att skaffa sig kunskap om marknader har bevisligen inte fungerat under ett Covid-19-år — det går för långsamt och det tar inte in alla relevanta faktorer. Därför har intresset växt för alternativa datakällor med hög frekvens och som finns tillgängliga i realtid, ofta kompletterat med framåtriktad, prediktiv analys med hjälp av AI. Det är inte en helt ny företeelse, men intresset har ökat markant under den senaste tiden.

{

Hur kan realtidsdata hjälpa oss att förstå framtiden bättre?

Det här seminariet samlar utvecklare av metoder och användare för att diskutera hur långt utvecklingen kommit inom området. Frågor som kommer att diskuteras är: Hur går det till att använda sig av realtidsdata, hur ser man kopplingen mellan beteende och ekonomi, hur kan man dra nytta av de här metoderna? Inom vilka branscher och tillämpningar har man kommit längst? Och inte minst — går det att lita på informationen och analysen?

Datum: 17 september

Tid: kl. 11.00 – 12.00