Infra 4.0

Infra 4.0

Infra 4.0 – framtidens gröna, innovativa och konkurrenskraftiga transportinfrastruktur { För att åstadkomma förändring räcker det inte med attlägga fram målsättningar eller en färdplan. Det krävs ettsystematiskt arbete för att etablera en ny kultur och...
Twin Transition

Twin Transition

Twin Transition { Kärnan i den grön-digitala omställningen ärindustrin. Alla industriella värdekedjor, specielltenergiintensiva sektorer, ska minska sina koldioxidavtryck och samtidigt skynda på utvecklingen med ny… Ladda ner artikeln Ladda ner...
Läkemedelsindustri 2.0

Läkemedelsindustri 2.0

Läkemedelsindustri 2.0 { Det sägs finnas trettiotusen sjukdomar i världensom kan drabba oss människor och att minst trefjärdedelar av dem ännu saknar botemedel.Att läkemedel är en betydande global… Ladda...
The Global Battery Value Chain

The Global Battery Value Chain

The global battery value chain { Litiumjonbatteriet (LIB) har i många aspekter revolutionerat ekonomin. Allt effektivare batterier har drivit mobilitetsrevolutionen, eftersom enheter inte behöver kopplas till eluttag. Det är en… Ladda...
Teknik är silver, Standard är guld

Teknik är silver, Standard är guld

Teknik är silver, standard är guld { Struktur, konformitet och regler? Tanken på standardisering bär nog för de flesta till ordning, reda och ingenjörer i uthålligt arbete så att tekniken fungerar. Och visst är det sant att utan dessa insatser skulle… Svenska...