Smart ledning

Smart ledning

Smart ledning { Den här rapporten beskriver utvecklingen av Smarta Elnät, eller Smart Grids. Den är indelad i två delar som följer efter den här sammanfattningen. Den första delen belyser grunderna i vad som kallas ”smart” elnätsteknik, vilka de bakomliggande...
Ladda för nya marknader

Ladda för nya marknader

Ladda för nya marknader { Den här studien fokuserar på konsekvenserna av en ökad andel bilar som drivs helt eller delvis med elektricitet. Det innefattar en distributionsinfrastruktur och tjänster, kraftnät och kraftproduktion. Elbilen i sig är såväl direkt som...
Hetast på marknaden

Hetast på marknaden

Hetast på marknaden { Solenergi innefattar flertalet teknikområden som sammantaget utgör en stor och snabbt växande marknad. Redan idag är solenergi en konkurrenskraftig lösning i vissa områden och inom vissa applikationer. Riktade stödsystem har ytterligare ökat...
Vindkraften tar fart

Vindkraften tar fart

Vindkraften tar fart { Globalt är vindkraft idag en stor marknad som växer mycket snabbt. Det är redan en betydande energikälla och kan komma att dominera elmarknaden inom ett par årtionden. Marknadsvärdet idag har uppskattats till… Ladda...
Vart ligger horisonten?

Vart ligger horisonten?

Var ligger horisonten? { Vågkraft är ett område med en stor och lovande teoretisk potential. För att det ska översättas i en marknadspotential måste dock den tekniska utvecklingen fortskrida, drivkrafter upprätthållas och motkrafter… Ladda...