Swedish IndTech 2021

Swedish IndTech 2021

Swedish Indtech 2021 { Med sekellång historia är industriell teknikexport en hörnsten i Sveriges ekonomi. När industrin nu digitaliseras utvecklas traditionen och ett nytt marknadssystem växer fram. Hundratals små och medelstora… Svenska...
Missa inte lanseringen av Swedish IndTech 2021!

Missa inte lanseringen av Swedish IndTech 2021!

missa inte lanseringen av swedish indtech 2021 Den globala marknaden för IndTech – tekniken som gör industrin smartare – beräknas vara värd mer än 400 miljarder USD med en tillväxttakt på 7 procent per år. Den svenska IndTech-branschen mäter sig storleksmässigt med...