Vart ligger horisonten?

Vart ligger horisonten?

Var ligger horisonten? { Vågkraft är ett område med en stor och lovande teoretisk potential. För att det ska översättas i en marknadspotential måste dock den tekniska utvecklingen fortskrida, drivkrafter upprätthållas och motkrafter… Ladda...