vad är nollvisionen vri?

Nollvisionen – Städa bort VRI (nollvisionenvri.se) håller på att slutföra den första fasen i arbetet med att driva innovation som minskar förekomsten av vårdrelaterade infektioner. I projektet har Blue Institute, Sodexo, Tiohundra och Texi samverkat. Till nästa fas planeras en utökning av projektet till att omfatta fler aktörer, både vårdinrättningar och företag.

Vårdrelaterade infektioner (VRI), det vill säga infektioner som uppkommer hos patienter och personal på vårdinrättningar, är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus: varje år drabbas 65 000 patienter och 1 500 avlider. Inom EU drabbas 4 miljoner och 37 000 avlider. Globalt är antalet dödsfall så hög som 16 miljoner.

VRI orsakas av att smittoämnen överförs mellan människor eller från ytor till människor. Förbättrad handhygien och alkoholbaserad desinfektion har räddat miljontals liv, men ändå räcker det inte till. Även om en hand desinficeras, kan smittoämnena fortfarande vara kvar på ytor. Därför är städning och rengöring i vården ett kritiskt område inom vårdhygien.

{

Vi tittar på arbetssätt och organisation för lokalvård och annan rengöring genom hela vårdkedjan. Målet är en nollvision för VRI i Sverige.

Nollvisionen – Städa bort VRI ska därför utveckla och integrera spjutspetskunskap och teknik, skapa medvetenhet om utmaningarna och potentialen vad gäller rengöring och skapa en utvecklingsagenda för vårdhygien och lokalvård. Vi tittar på arbetssätt och organisation för lokalvård och annan rengöring genom hela vårdkedjan. Målet är en nollvision för VRI i Sverige.

I den första fasen har projektet bedrivit en pilotstudie på Norrtälje sjukhus och har kartlagt och identifierat metoder, teknik och processer med potential att minska VRI. Projektet har som ambition att i nästa fas genomföra fler studier på vårdinrättningar och upprätta testbäddar för att utveckla, testa och demonstrera ny teknik – framförallt inom datahantering och monitorering av riskytor i realtid.

Därför har vi utökat samverkan med ytterligare aktörer, och hoppas komma i kontakt med ännu flera. Utmaningen kräver att vi samlar vårdgivare, leverantörer och forskningen för att i samverkan bekämpa VRI. För mer information besök Nollvisionen – städa bort VRI.