om oss

Stiftelsen Blue Institute är ett forskningsinstitut som grundades 2007 med syftet att främja forskning och kunskapsutveckling inom marknad, företagande och organisation. Vi verkar för en ökad förståelse om ledarskapets roll i förändringar och för samhällsekonomisk tillväxt.

Vi lever i en allt mer komplex och föränderlig omvärld. Trender och beteenden är dynamiska och skapar en osäkerhet inför framtiden. Samtidigt blir det allt viktigare att agera snabbt för att fånga möjligheterna och ta itu med utmaningarna. Vi tillämpar verktyg, metoder och processer för att skapa insikt och beredskap för framtiden och för att driva förändring. Det gör att vi kan förstå och forma vår gemensamma framtid.

Blue Institute
Vasagatan 16
111 20 Stockholm
556714-1352
08-122 136 00

Benjamin Ståhl

CEO

 

 

Göran Liljegren

Executive Chairman, Senior Advisor

 

Örjan Larsson

Senior Advisor

 

Peter Eriksson

Senior Advisor

 

Emma Andersson

Communications Coordinator

 

Urban Nilsson

Senior Advisor

 

Ulf Olofsson

Senior Advisor

 

Marie-Louise Eriksson

Senior Advisor Policy Development

 

styrelse

Per Ericson

 

 

Göran Liljegren

Executive Chairman, Senior Advisor

 

Kerstin Konradsson

 

Jacob Way