Gamla möjligheter

{

Världens befolkning åldras snabbt. På samma sätt som det utgör en samhällelig utmaning så innebär det en marknadsmässig potential. Den allt större gruppen av äldre utgör vad som benämns vara en ”Silvermarknad”, ett begrepp som myntats…