missa inte lanseringen av swedish indtech 2021

Den globala marknaden för IndTech – tekniken som gör industrin smartare – beräknas vara värd mer än 400 miljarder USD med en tillväxttakt på 7 procent per år. Den svenska IndTech-branschen mäter sig storleksmässigt med basindustrin men växer betydligt snabbare. Den 4 maj presenterar vi rapporten Swedish IndTech 2021 som belyser framväxten av ett nytt svenskt styrkeområde.

Delta vid den digitala lanseringen för att höra mer om vad som driver utvecklingen och hur du kan ansluta till den svenska IndTech-rörelsen.

Begreppet IndTech står för industriell teknologi och innefattar teknik som är utvecklad för, eller anpassad till industrins behov. Vi vill prata mer om IndTech och visa hur viktigt det är när vi bygger och förbättrar industrin – såväl i Sverige som internationellt. Med hjälp av ny teknologi kan vi göra industrin effektivare, säkrare och mer hållbar.

Vid lanseringen den 4 maj bjuder vi in ledare från svenska industribolag, teknikleverantörer och andra intressenter för att diskutera hur vi kan bygga kunskap och bidra till att stärka Swedish IndTech på den internationella marknaden. Vi vill ge en bred bild av vad styrkeområdet betyder för olika sektorer och hur vi tillsammans kan stärka det ytterligare.

IndTech är en svensk paradgren i det tysta, det är dags att vi hissar flaggan och inser att vi kan bli världsbäst!

Swedish IndTech 2021 är en samproduktion mellan Blue Institute, PiiA och Automation Region. Rapporten släpps i samband med lanseringen den 4 maj.

logga