digitala stambanan IndTech

Per Lunden, RISE, och Peter Eriksson, Blue Institute, berättar mer om forskningsprojektet Digitala Stambanan IndTech och vikten av informationsdelning över bolagsgränser för att möjliggöra cirkulära informationsflöden.

{

Att digitalisera processerna och dela information genom värdekedjan är en förutsättning för att vi ska kunna gå mot cirkulära flöden.

Peter Eriksson, Blue Institute