kick-off för va digitalisering i ett smart ekosystem

Inom vatten, avlopp och avfall finns mycket stora ekonomiska, tekniska, säkerhets- och hållbarhetsutmaningar och som kommer att kräva kraftfulla satsningar och stora investeringar. Blue Institute medverkar i Process IT Innovations projekt VA digitalisering i ett smart ekosystem som igår hade kick-off.

Projektet, som kommer pågå i 9 månader, drivs genom fyra arbetspaket som innehåller arbetsmöten med alla inblandade parter, omvärldsanalys, karta över alla pågående aktiviteter, bygga nya FUI-projekt samt samverkan och samverkansaktiviteter. I projektet ingår de stora globala digitaliseringsaktörera tillsammans med engineeringbolag, snabba och nytänkande små och medelstora företag samt akademi och institut som drivit och driver många FUI-projekt inom området.

{

Blue Institute medverkar i Process IT Innovations projekt VA digitalisering i ett smart ekosystem som igår hade kick-off.

Det finns stora möjligheter med att överföra kunskap och teknikförståelse mellan processindustrin med sin stora vattenanvändning och avloppsrening med kommuner som driver sina vatten och avlopp anläggningar och infrastruktur.

Men det finns också flera strategiska dimensioner med den föreslagna förstudien, t.ex. att sätta hela behovs- och möjlighetsbilden i ett större perspektiv av den smarta staden/samhället och integrationen med andra infrastrukturer.