frukostseminarium & webinar: Coronaviruset och världsekonomin

Med tanke på den rådande situationen är det viktigt att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Därför erbjuder vi digitalt deltagande på det kommande seminariet

Spridningen av coronaviruset har redan inneburit stor påverkan på globala handelskedjor, inte minst eftersom betydande delar av den ekonomiska aktiviteten i Kina stannat av. Även om smittspridningen i Kina verkar takta ner, så är det nu som Europa, och även USA, som kommer i fokus.

Frågan är vad effekten på ekonomin kommer att vara, på kort och på lång sikt. Vilka branscher är särskilt utsatta? Kan det varaktigt påverka globala handelskedjor? Vad är de konjunkturella effekterna, och vad kan centralbanker och regeringar göra? Finns det risk för kreditkriser som sprider sig från enskilda branscher eller länder till det globala finanssystemet?

{

Frågan är vad effekten på ekonomin kommer att vara, på kort och lång sikt.

Dessa och andra frågor diskuteras vid Tillväxtbarometerns frukostseminarium den 17 mars 2020, där Mats Kinnwall (chefsekonom Teknikföretagen) och Jan Häggström ger sin syn på utvecklingen.

Deltagande är kostnadsfritt, men anmälan krävs.

 

l

När?
Tisdag 17 mars

Frukost 07.30 – 08.00
Seminarium 08.00 – 09.00

Var?
Convendum, Vasagatan 16 Klara C

Länk för digitalt deltagande skickas ut via e-mail måndagen den 16:e mars