piia summit 2019

Den 8:e oktober går återigen den årliga PiiA Summit av stapeln. PiiA Summit är inte bara samlingspunkten för intressenter inom svensk processindustri utan även årskonferens för det strategiska innovationsprogrammet PiiA.

Blue Institute deltar under dagen och Peter Eriksson kommer hålla i workshopen Digitalisering av livsmedelskedjan och Örjan Larsson kommer lansera och presentera rapporten AI och Digitala Plattformar — Hur Artificiell Intelligens och Digitala Plattformar förändrar industrin.

Den kostnadsfria konferensens fokus ligger på de utmaningar och lösningar som är kopplade till digitalisering och automation av processindustrin. Dagen bjuder på såväl projektpresentationer som diskussioner.

På agendan för konferensen finns en mängd olika talare från industrin samt inspiration från forskningsprojekt inom området. Utöver detta pågår under dagen även aktiva workshop som berör områden av vikt för svensk processindustris framgångar.

För mer information om PiiA Summit 2019 besök PiiAs hemsida.