Kemisk och petrokemisk industri: digitaliseringens konsekvenser på råvaru- och processindustrin

{

Den kemiska industrin utvecklar och producerar ett brett spektrum av produkter som har stor betydelse för människors vardag. Dit hör moderna material, specialkemikalier och möjliggörande tekniska lösningar inom praktiskt taget alla sektorer i ekonomin. Kemiska produkter är viktigt för…