Skogsindustrin: digitaliseringens konsekvenser på råvaru- och processindustrin

{

Massa- och pappersindustrin befinner sig i en transformationsfas och kommer att se väsentligt annorlunda ut om fem år i förhållande till hur det såg för fem år sedan. Som helhet fortsätter branschen att utvecklas genom skiften där vissa produktområden och kvaliteter minskar, men kompenseras…