Framtid med växtvärk

{

För första gången i människans historia bor en majoritet av världens befolkning i städer. Samtidigt är stadsbornas och hela mänsklighetens resursutnyttjande som det ser ut idag ohållbart. Vi förbrukar helt enkelt för mycket resurser jämfört med vad naturen kan återskapa – och särskilt hög…