Lösningar på lager

{

Hälso- och sjukvårdssektorn står inför enorma utmaningar. I OECD-länderna pågår en demografisk utveckling som gör att allt fler människor kommer att behöva allt mer vård – samtidigt som det blir allt färre som kan finansiera och…