Lösningar på lager

{

Energiförsörjningen i världen håller på att förändras. Drivkrafterna är flera. Först och främst ökar kraven på hållbarhet i energiförsörjningen – till stor del sker det genom att öka andelen intermittenta förnybara kraftkällor. Minskad sårbarhet i energiförsörjningen…