Studie inför skapandet av nationella funktionen testbädd sverige

{

Vinnova har fått i uppdrag att ta fram en studie som underlag för förslag för att främja Testbädd Sverige. Studien behandlar sex frågeställningar relaterat till hur användning av till test- och demonstrationsmiljöer kan främjas…