Swedish Indtech 2018

{

När industrin datoriserades i Sverige och andra västekonomier på 1980- och 90-talet tömdes fabriks-golven på folk. Processindustrin kunde övervakas från centrala kontrollrum och underhållet göras smartare. Fordons- liksom elektronikindustrin robotiserades. Automation och…