Fintech: den digitala transformeringen av finansmarknaden

{

Digitalisering är en omvälvande kraft i alla sektorer. Företagsledare oroar sig för om deras bransch kommer att drabbas av ett Uber, ett Amazon eller ett Spotify. Eller så försöker de bygga företag som själva förändrar förutsättningarna för konkurrens. Den finansiella sektorn…