Rundabordssamtal: transportinfrastrukturens styr- och ägandemodeller

Syftet med detta rundabordssamtal var att diskutera hur organisation, styrning och ägarskap kan främja innovation/digitalisering/effektivitet inom transportinfrastruktur. På vilket sätt kan olika styrmodeller bidra till effektivare förvaltning av transportinfrastruktur och samtidigt stärka, vitalisera och öka näringslivets konkurrenskraft?

Som kontext till diskussionen presenterades erfarenheter från Nye Veier i Norge. Det är ett bolag som ägs och finansieras av norska staten (Samferdseldepartementet). Ledningen för bolaget har i uppdrag att utmana etablerade byggnormer och processer i syfte att mer effektivt bygga och förvalta transportinfrastruktur som är samhällsekonomisk lönsam. Vad är lärdomarna i Norge av detta initiativ? Den inledande presentationen hölls av Johan Nyström, som har forskat om produktivitetsutvecklingen inom Bygg- och anläggningsbranschen, samt Bjørn Børseth, Direktör kontrakt och marknad, Nye Veier.

Infra 4.0 är ett samverkansprojekt som genomförs och finansieras av Trafikverket, Byggföretagen, Skanska, NCC, Volvo Construction Equipment, InfraSweden2030 samt Stiftelsen Blue Institute. Projektet har ytterligare finansiering från de strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment samt InfraSweden 2030 och från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).