Robotarnas århundrade

Robotarnas århundrade

Robotarnas århundrade { Robotiken utvecklas i snabb takt. Det innebär växande marknader och nya användningsområden, men också utmaningar för såväl företag som för samhället i stort. Den här rapporten ger en överblick över drivkrafterna och… Ladda...