Ulf Olofssons reflektioner från automationsmässan SPS

Läs Ulf Olofssons analys av trenderna hos företagen som ställde ut inom Factory Automation på automationsmässan i Tyskland.

{

Värdet av IndTech sträcker sig långt bortom den producerande enheten och genomlyser både affärsmodeller, arbetssätt, organisation, ledning och styrning. Oavsett hur vi definierar målgruppen kan vi i alla fall konstatera att den som väljer att ta IndTech på allvar har allt att vinna.

Ulf Olofsson, Blue Institute