Energiindustrin: digitaliseringens konsekvenser på råvaru- och processindustrin

{

Hur industrin kommer att påverka det svenska energisystemet innebär en ömsesidig relation till hur materialteknik och marknadsvolymer utvecklas inom råvaru- och processindustrin. Här spelar många olika faktorer in. Innovationsförmågan och skickligheten…