Digitala stambanan: ståltillverkningen görs smartare och mer effektiv

I Digitala Stambanan arbetar forskare och industri tillsammans för att hitta nya bättre lösningar för en effektivare och mer resurssnål industri. Ett av de fall som studeras är industricase Stål där fokus ligger på Outokumpu Nybys ståltillverkning i Torshälla. Urban Nilsson från Blue Institute och Niklas Olsson från MITC (Mälardalen Industrial Technology Center) berättar mer om inblicken in i Outokumpus processer, behov och utmaningar.

{

Vi ser en stor möjlighet att genom digitalisering ge produktionen bättre förutsättningar att planera sitt arbete. Drömmen vore att få med mer information vid leverans av materialet från leverantören.

Urban Nilsson, Blue Institute