Rundabordssamtal: digitala tjänster inom anläggningsproduktion

Hur påskyndar vi implementering av digitala tjänster inom anläggningsproduktion?

Projektet Infra 4.0 första rundabordssamtal utgick från NCCs entreprenad Västlänken och Volvo CEs digitala tjänst Efficient loadout. Två miljoner ton massor ska schaktas och köras ut från Göteborg. Lastningsgraden har gått från 85 till 94 procent, 5400 transporter har sparats, pappershantering har försvunnit och arbetsmiljön förbättrats avsevärt.

Samtalet handlade om att realisera potentialen i digitala verktyg för att planera, styra och följa upp resurser i anläggningsproduktion. Diskussionen lyfte särskilt vikten av att tydliggöra värde, hålla det enkelt, tillit och samverkan mellan aktörer, att inte låsa krav till metoder samt att anpassa lastregler för att premiera de som försöker optimera hanteringen. 

Infra 4.0 är ett samverkansprojekt som genomförs och finansieras av Trafikverket, Byggföretagen, Skanska, NCC, Volvo Construction Equipment, InfraSweden2030 samt Stiftelsen Blue Institute. Projektet har ytterligare finansiering från de strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment samt InfraSweden 2030 och från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).