Rundabordssamtal: reducera omtag i övergången mellan planering och projektering

Hur reducerar vi omtag i övergången mellan planering och projektering?

Med syfte att belysa behovet av ökad effektivitet i projektens tidiga faser inleddes dagens rundabordssamtal med att värd för samtalet Joakim Köhler, WSP, presenterade lärdomar, perspektiv och insikter från projekt Mälarbanan.

Eftermiddagen gick vidare på temat med diskussion om vilka andra vägar, verktyg och incitament som behövs för att mer effektivt hantera de tidiga faserna och reducera både resursåtgången, system-/verktygskostnader och ledtider. Samtalet tog upp frågor så som: Kan denna fas styras upp så att resurskrävande ”omtag” begränsas? Vilka verktyg och beslutsstöd behövs för alla aspekter som tex LCC och klimatpåverkan? Hur kan upphandlingar utformas för att ge projekteringskonsulterna incitament till innovation av effektiva digitala arbetsprocesser samtidigt som man säkrar en effektiv dialog mellan relevanta aktörer?

Infra 4.0 är ett samverkansprojekt som genomförs och finansieras av Trafikverket, Byggföretagen, Skanska, NCC, Volvo Construction Equipment, InfraSweden2030 samt Stiftelsen Blue Institute. Projektet har ytterligare finansiering från de strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment samt InfraSweden 2030 och från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).