Coronaviruset och världsekonomin

Vad kommer Corona ha för effekt på världsekonomin, på kort och på lång sikt? Spridningen av coronaviruset har redan inneburit stor påverkan på globala handelskedjor, inte minst eftersom betydande delar av den ekonomiska aktiviteten i Kina stannat av. Även om smittspridningen i Kina verkar takta ner, så är det nu som Europa, och även USA, som kommer i fokus.

Vilka branscher är särskilt utsatta? Kan det varaktigt påverka globala handelskedjor? Vad är de konjunkturella effekterna, och vad kan centralbanker och regeringar göra? Finns det risk för kreditkriser som sprider sig från enskilda branscher eller länder till det globala finanssystemet?

Dessa och andra frågor diskuterades vid Tillväxtbarometerns frukostseminarium den 17 mars 2020, där Mats Kinnwall (chefsekonom Teknikföretagen) och Jan Häggström gav sin syn på utvecklingen och vilka effekter Corona kan tänkas ha på världsekonomin.

{

En sak är viktig att komma ihåg: vi har här, inte minst i Blue Institutes regi, sedan många år skrivit om den vikande globala tillväxttrenden. Vi har kallat den för den nya normalen. […] och ett inslag i den nya normalen är att världshandeln har bromsat in väldigt kraftigt. […]  Vi kan se att innan finanskrisen så växte världshandeln i volym nästan dubbelt så fort som BNP. Och det var därför att Kina och diverse länder i Östeuropa på andra håll kom in i världsekonomin och hade en inriktning på att växa via export. Sen har det perspektivet ändrats och tittar vi 2011 så har världshandeln och BNP verkat vuxit lika fort. Det är alltså inte bara så att världshandeln har bromsat för att konjunkturen har bromsat utan världshandelsinbromsningen tror jag har bidragit till en svagare trend i växten. […] Det här tror jag kommer fortsätta och Corona bidrar till det.

Mats Kinnwall, chefsekonom Teknikföretagen