Framtid med växtvärk

Framtid med växtvärk

Framtid med växtvärk { För första gången i människans historia bor en majoritet av världens befolkning i städer. Samtidigt är stadsbornas och hela mänsklighetens resursutnyttjande som det ser ut idag ohållbart. Vi förbrukar helt enkelt för mycket resurser jämfört med...