Skifferboomens konsekvenser

Skifferboomens konsekvenser

Skifferboomens konsekvenser { Naturgas är ett fossilt bränsle som bildats i jordskorpan genom nedbrytning av organisk materia under flera miljoner år. Den lagras i berggrunden på olika djup och i olika typer av bergarter. Skiffergas är naturgas i skifferberggrund....