Smart ledning

Smart ledning

Smart ledning { Den här rapporten beskriver utvecklingen av Smarta Elnät, eller Smart Grids. Den är indelad i två delar som följer efter den här sammanfattningen. Den första delen belyser grunderna i vad som kallas ”smart” elnätsteknik, vilka de bakomliggande...