Swedish IndTech 2021 now available in English

Swedish IndTech 2021 now available in English

swedish indtech 2021 now available in english Swedish IndTech 2021, the study launched in May earlier this year is now available in English. Download and read it here. The industrial sector is in transition. Powerful forces are coming together and creating a new...
Digital [AI] Journey

Digital [AI] Journey

Digital [AI] Journey { Grunden för digitalisering är att konvertera analoga data till digital form så att det kan användas av datorer. Digitaliseringen möjliggör analys, beslutsstöd och agerande bland annat genom stöd från artificiell intelligens, AI. Det ger...
AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digital Platforms now available in English

ai & digital platforms now available in english AI & Digital Platforms, the study launched in October last year, is now available in English. This report has two primary purposes: to provide industry with an evaluation of the importance of AI development as a...
AI & Digitala Plattformar

AI & Digitala Plattformar

AI & digitala plattformar { Syftet med denna studie är tvåfaldigt: att ge industrin en bedömning av AI-utvecklingens relevans som förändringskraft, samt att skapa ett internt underlag för PiiAs framtida utvecklingssatsningar där AI kan beskrivas… Svenska...
AI & Digital Platforms now available in English

AI & Digitala Plattformar

ai & digitala plattformar Blue lanserar en ny studie om AI och dess roll i utvecklingen av industrins digitalisering. Syftet med denna studie är tvåfaldigt: att ge industrin en bedömning av AI-utvecklingens relevans som för ändringskraft, samt att skapa ett...