Skifferboomens konsekvenser

Skifferboomens konsekvenser

Skifferboomens konsekvenser { Naturgas är ett fossilt bränsle som bildats i jordskorpan genom nedbrytning av organisk materia under flera miljoner år. Den lagras i berggrunden på olika djup och i olika typer av bergarter. Skiffergas är naturgas i skifferberggrund....
Lösningar på lager

Lösningar på lager

Lösningar på lager { Energiförsörjningen i världen håller på att förändras. Drivkrafterna är flera. Först och främst ökar kraven på hållbarhet i energiförsörjningen – till stor del sker det genom att öka andelen intermittenta förnybara kraftkällor. Minskad...
Ladda för nya marknader

Ladda för nya marknader

Ladda för nya marknader { Den här studien fokuserar på konsekvenserna av en ökad andel bilar som drivs helt eller delvis med elektricitet. Det innefattar en distributionsinfrastruktur och tjänster, kraftnät och kraftproduktion. Elbilen i sig är såväl direkt som...
Hetast på marknaden

Hetast på marknaden

Hetast på marknaden { Solenergi innefattar flertalet teknikområden som sammantaget utgör en stor och snabbt växande marknad. Redan idag är solenergi en konkurrenskraftig lösning i vissa områden och inom vissa applikationer. Riktade stödsystem har ytterligare ökat...