Vad är Nollvisionen VRI?

Vad är Nollvisionen VRI?

vad är nollvisionen vri? Nollvisionen – Städa bort VRI (nollvisionenvri.se) håller på att slutföra den första fasen i arbetet med att driva innovation som minskar förekomsten av vårdrelaterade infektioner. I projektet har Blue Institute, Sodexo, Tiohundra och Texi...
Gamla möjligheter

Gamla möjligheter

Gamla möjligheter { Världens befolkning åldras snabbt. På samma sätt som det utgör en samhällelig utmaning så innebär det en marknadsmässig potential. Den allt större gruppen av äldre utgör vad som benämns vara en ”Silvermarknad”, ett begrepp som myntats… Ladda...
Friska system

Friska system

Lösningar på lager { Hälso- och sjukvårdssektorn står inför enorma utmaningar. I OECD-länderna pågår en demografisk utveckling som gör att allt fler människor kommer att behöva allt mer vård – samtidigt som det blir allt färre som kan finansiera och… Ladda...